car

Pozvánka na 1. ročník setkání automobilových veteránů

Přihláška pro účastníky

car Majitel děčínského panství kníže František Thun-Hohenstein, český místodržitel a rakouský ministerský předseda byl pro svůj vysoký vzrůst a oblíbený monokl jednou z nejkarikovanějších osobností Rakouska-Uherska.

Třiašedesátiletý velmož propadl kouzlu automobilů v roce 1910. Jako zemský patriot si objednal vůz z Mladé Boleslavi, ale radovat se z něj mohl jen dva dny. Třetí den na cestě od hraběte Kolowrata začalo "vpředu v motoru hořet jasným plamenem". Zatímco galantní aristokrat pomáhal třem dámám z vozu, házel tovární šofér, který zasvěcoval knížecího řidiče do ovládání vozu se svým svěřencem hlínu na ohnisko požáru. Událost, která mohla skončit tragicky, "Dlouhého Franze" od automobilismu ani od české značky neodradila.

K silnějšímu landauletu typu "ENS", jímž zkroušená firma knížeti nahradila zničený vůz, přikoupil kníže i kabriolet typu "K", který doprovázel jeho synovce Františka Antonína po jižních a východních bojištích první světové války. Umění ovládat vůz neučil mladého knížete nikdo jiný než Alfred Hielle, blízký přítel slavného Ettore Bugattiho.

Po skončení války Thunové jezdili Steyery a Fiaty, vozy se v garážích u zámecké sýpky často střídaly. Ačkoli žádný z děčínských zámeckých pánů nepropadl motoristické vášni jako třeba kníže Oldřich Ferdinand Kinský, majitel sousedního panství Česká Kamenice, aristokratické automobily i automobily aristokratů k děčínskému zámku a jeho Dlouhé jízdě, unikátní příjezdové cestě, vždy patřily.

DLOUHÁ JÍZDA ZÁMKU DĚČÍN
17.-19.srpna 2018

Pořadatel
VCC Velemín, zapsaný spolek
IČO: 04499662
Brňany 139, 412 01 Litoměřice
www.vccvelemin.cz

Organizační tým:
Radek Pilek +420 606 525 999
Jan Němec +420 775 191 365
Zdeněk Novotný +420 731 169 003

Účastník setkání

Setkání automobilových veteránů DLOUHÁ JÍZDA ZÁMKU DĚČÍN je pořadatelem vypsáno pro 20 luxusních a sportovních automobilů vyrobených do roku 1939. Z kapacitních důvodů si pořadatel vyhrazuje právo výběru vozidel a udělování vyjímek.

Přihlášky

Zájemce o účast na tomto setkání nechť kontaktuje organizátora akce na níže uvedeném emailu, případně telefonicky. Při prvním kontaktu uveďte značku a typ vozidla se kterým se chcete akce zúčastnit, přiložte aktuální fotografii vozu a uveďte počet členů posádky. Organizátor následně potvrdí zájemci účast a odešle podrobné informace o setkání.

Možnost přihlášení končí v pátek 29. června 2018, nebo dosažením počtu 20 vozidel. Účast posádky je považována za potvrzenou složením startovného na bankovní účet pořadatele a písemným potvrzením účasti.

Hlavní pořadatel: Radek Pilek, r.pilek@post.cz, mob. +420 606 525 999
Na Skřivance 337/2, 405 02 Děčín IV - Podmokly

Program

Pátek 17.8.2018

16:00 – 20:00
Přejímka a označení vozidel
Ubytování účastníků
Večeře

Sobota 18.8.2018

7:00 – 8:30
Snídaně

9:00
Start závodu do vrchu "Dlouhá Jízda"

10:00
Slavnostní vernisáž výstavy ZÁMEK S VŮNÍ BENZÍNU

11:15
Odjezd na vyjížďku do okolí Děčína v délce 60 km, oběd

14:30
Návrat na zámek, odpolední program na Hlavním nádvoří, soutěž elegance

17:15
Vyhlášení výsledků, ukončení

18:30
DEPO PÁRTY
večeře, setkání účastníků, pořadatelů a sponzorů

Neděle 19.8.2018

7:30 – 9:00
Snídaně

Zázemí pro posádky

  • Dvě noci pro dvě osoby v ubytovacím zařízení ČVUT Zámecká Sýpka.
  • Stravování počínající páteční večeří a končící nedělní snídaní.
  • Sobotní program pro posádky s jízdou veteránů v délce zhruba 60 km.
  • Oběd v restauraci Belveder, na nejkrásnějším místě Labského kaňonu.
  • Uzavřené depo pro veterány.
    • Během obou nocí (22 - 08 hod.) elektronické zabezpečení + ostraha veteránů.
  • Bezplatné parkování pro doprovodná vozidla v areálu Zámecké Sýpky.
  • Asistenční vozidlo.
  • Pro výherce jednotlivých kategorií jsou připraveny hodnotné ceny.

Startovné

  3.000,--Kč za dvoučlennou posádku,
  1.500,--Kč další člen posádky
Své vozidlo a posádku můžete zapsat do závodu vyplněním přihlášky.

Úhrada startovného je možná pouze bankovním převodem na účet VCC Velemín u Era Litoměřice, číslo účtu 272865737/0300.

Startovné zahrnuje ubytování na dvě noci v zařízení ČVUT Zámecká Sýpka www.zamecka-sypka.cz. Stravování počínající páteční večeří a končící nedělní snídaní. Uzavřené a během noci elektronicky zajištěné depo pro veterány. Parkování doprovodného vozidla v ubytovacím areálu. Asistenční vozidlo během sobotního programu. Upomínkovou plaketu a ceny pro vitěze vypsaných soutěží.

Soutěžní prvky

Závod do vrchu "DLOUHÁ JÍZDA"

Pořadatel setkání vypisuje závod do vrchu "Dlouhá Jízda". Start 18.8.2018 v 9:00 ze spodní části příjezdové komunikace k děčínskému zámku.
Délka trasy bude určena organizátorem závodu. Vitězem závodu se stane posádka, jejíž čas průjezdu určeného úseku se bude nejvíce blížit času průjezdu úseku zadanou průměrnou rychlostí, kterou určí pořadatel. Při shodě časů bude rozhodovat stáří vozu. Cenu organizátora získá první posádka.

Cena pro vítěze

Autorem návrhu a realizátorem je přední český výtvarník a tvůrce motoristických trofejí Jiří Rožnovský z Opavy. Jsme nesmírně rádi, že se mu jeho plastikou podařilo přesně vystihnout naše představy o ceně pro nejúspěšnější posádku závodu. Děkujeme!

Soutěž elegance "CENA ELEGANCE ZÁMKU DĚČÍN"

Pořadatel setkání společně se Zámkem Děčín vypisují soutěž elegance "CENA ELEGANCE ZÁMKU DĚČÍN". Hodnocení vozidel proběhne 18.8.2018 od 15:30 na hlavním nádvoří děčínského zámku. Vítěze ceny vybere porota sestavená ze zástupců organizátora, správy zámku a sponzorů akce. Cenu organizátorů získá vybrané vozidlo. Hodnocení soutěžních prvků probíhá podle pravidel stanovených organizátorem. Proti jeho rozhodnutí není odvolání.

Označení účastníků

Každému vozidlu bude organizátorem přiděleno startovní číslo, které musí být po celou dobu konání setkání umístěno na vozidle. Neoznačené vozidlo nebude hodnoceno. Startovními čísly se řídí pořadí vozidel na startu soutěžních prvků.

Při přejímce každý člen posádky obdrží označení účastníka setkání. Toto bude opravňovat ke vstupu do prostor vyhrazených pro účastníky, k nároku na občerstvení a stravu. Z zohoto důvodu je nutné mít toto označení po celou dobu konání akce u sebe.

Zodpovědnost

Každý účastník setkání DLOUHÁ JÍZDA ZÁMKU DĚČÍN 2018 koná na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody způsobené účastníky setkání na majetku a zdraví třetím osobám, ani za škody způsobené na majetku a zdraví účastníka.

Řidič a vozidlo musí být po celou dobu setkání vybaveni potřebnými doklady, předepsaným vybavením a musí být způsobilí pro provoz na pozemních komunikacích. Posádky jsou povinny dodržovat pokyny pořadatelů, propozice setkání a respektovat pravidla bezpečnosti silničního provozu.

Přihlášením na setkání účastník souhlasí s pořizováním obrazového a zvukového záznamu z průběhu celého setkání, s použitím těchto záznamů pro potřeby organizátorů a sponzorů akce a se zpracováním osobních údajů pro potřeby pořadatele soutěže.